chicken

  • Chicken Do Pyaza in Tamil

    சிக்கன் சமைக்க உங்களுக்குத் தேவை பியாசா கோழி மற்றும் வெங்காயம். இந்த செய்முறையை ஏன் do pyaza என்று அழைக்கப்படுகிறது? இந்த கதையில் முகலாயர்கள் என்ன பாத்திரங்களை…

    Read More »
  • Chicken Angara in Tamil

    சில உணவுகளுக்கு ஒரு கதை இருக்கும், சில உணவுகள் இல்லை. இன்னைக்கு நான் சமைக்கப் போகும் சாப்பாட்டுக்கு கதை இல்லை. ஆனால் அது மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது!…

    Read More »
Back to top button